1. Продукти та послуги
  2. Манометри
  3. Якість повітря
  4. Лічильник частинок

ЛІЧИЛЬНИКИ ЧАСТОК ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ

Портативні лазерні лічильники часток є оптимальним рішенням для контролю, забезпечення й аналізу якості повітря.

Ергономічні лічильники часток PC200 та PC220 надійно визначають небезпечну концентрацію шкідливих речовин і їхні джерела в приміщеннях, системах вентиляції й виробничих підприємствах. Окрім вимірювання якості повітря портативні лічильники часток Trotec визначають усі важливі параметри мікроклімату, як-от вологість і температура повітря, точка роси й температура вологого термометра. Убудована цифрова камера забезпечує фото- та відеофіксацію під час вимірювання. Убудований реєстратор для тривалого запису параметрів мікроклімату довершує різноманіття функцій цих портативних вимірювальних приладів, які відповідають вимогам стандарту ISO 21501-4.

Можливості використання лазерних лічильників часток PC200 та PC220

Вимірювання якості повітря в приміщеннях: здорове повітря потрібне для доброго самопочуття на робочому місці й удома. Продуктивність зменшується за наявності забрудненого повітря зі шкідливими речовинами (аерозолі, пил, сажа й бактерії). Оптимальна якість повітря підвищує працездатність і створює продуктивну робочу атмосферу. Лічильники часток Trotec PC200 та PC220 визначають надмірну концентрацію шкідливих речовин у повітрі та їхні джерела на робочому місці й удома. Щоби гарантувати якість, убудований реєстратор даних документує дотримання законних граничних значень.

Запобігання ризикам у технологічних процесах: технічна чистота є неодмінним складником промислового виробництва. Забруднення виробничого середовища мікро-та наночастками спричиняє оптичні й функціональні вади виробу. Лазерні лічильники часток PC200 та PC220 — це підхожі вимірювальні прилади, коли йдеться про запобігання ризикам у виробничому процесі.

Технічне керування будівлями: несправні або забруднені системи вентиляції знижують якість повітря і шкодять здоров’ю. Тому законодавство передбачає регулярне технічне обслуговування. За допомогою приладів PC200 та PC220 спеціалісти з питань кондиціонування повітря визначають забрудненість систем вентиляції шкідливими речовинами, локалізують їхні джерела й перевіряють ефективність фільтрування.

 Стандартне обладнання

 необов'язково доступний

 недоступний