Крива насичення повітря
Home Comfort

У вас є запитання?

Ми маємо у своєму розпорядженні додаткову інформацію.

Кінцевий користувач: +49 2452 962 450
Електронна пошта: info@trotec.com
  1. Продукти та послуги
  2. Продукти ‑ HomeComfort
  3. Зневоднення
  4. Практична інформація щодо осушувачів повітря
  5. Загальні відомості щодо вологості повітря

Загальні відомості щодо вологості повітря

З вологістю повітря все абсолютно відносно

В офісі, в майстерні або вдома — оптимальний мікрокліматичні параметри повітря є основною умовою гарного самопочуття та здоров'я людей, які знаходяться у цих приміщеннях.

Крім того, комфортна, відчутна якість повітря сприяє підвищенню продуктивності та може допомогти знизити рівень захворюваності працівників.

Два фактори мають вирішальне значення для цих мікрокліматичних умов: температура та відносна вологість повітря у приміщенні.

Як показано на діаграмі комфорту нижче, найбільш комфортно ми відчуваємо себе за температури повітря від 20 до 22 °C при відносної вологості повітря від 40 до 60 %. Мікрокліматичні параметри поза межами цих показників сприймаються більшістю людей як неприємні.

Крім того, надмірна вологість може нанести різноманітні пошкодження та збитки. Першими явними ознаками для занепокоєння, зазвичай, є вологі предмети одягу, затхлий запах і плями на стінах (плями цвілі) або проростання картоплі в підвалах.

Чи знали ви, наприклад, що цвілеві гриби з'являються за вологості повітря вище 70 %, а іржа — від 60 %?

Вологість повітря у приміщенні може сильно коливатися та дуже рідко досягати оптимальних значень без додаткового регулювання — також залежно від сезону та зовнішніх кліматичних умов.

Діаграма комфорту
Вміст водяної пари у повітрі: при температурі повітря 25 °C один кубічний метр повітря може ввібрати максимум 23 г води, це відповідатиме 100 % вологості.
Якщо при контакті з холодними поверхнями це повітря охолоджується до 10 °C, воно може ввібрати лише 9,4 г.
Надлишкові пари вологи потім конденсуються на більш холодних поверхнях.
Вміст водяної пари у повітрі
Обладнання для осушування повітря — практичні знання від компанії Trotec

Практична інформація щодо осушувачів повітря — огляд всіх розділів:

Розділ 1: Загальні відомості щодо вологості повітря — все абсолютно відносно

Розділ 2: Огляд методів осушування повітря — конденсація та адсорбція

Розділ 2.1: Конденсаційні осушувачі повітря з компресором

Розділ 2.2: Конденсаційні осушувачі повітря з елементом Пельтьє

Розділ 2.3: Адсорбційні осушувачі повітря

Розділ 3: Який метод осушення повітря вибрати?

Спочатку теорія, потім практика

Для того, щоб ваші приміщення були оптимально сухими, корисно дещо знати про вологість повітря. Повітря не може поглинати воду нескінченно — існує межа насичення, тобто максимальна кількість водяної пари, яка може поглинатися повітрям — це абсолютна вологість повітря, виражена в грамах води на кубічний метр повітря.

Виходячи з цього, частка водяної пари, яка фактично знаходиться в повітрі по відношенню до кількості водяної пари, яку могло б містити повітря при цій же температурі

називається «відносною вологістю».

Якщо, наприклад, повітря в приміщенні має відносну вологість 50 %, то в ньому міститься рівно половина максимально можливої кількості води для поточної температури.

Все залежить від температури

Водопоглинальна здатність повітря, таким чином, завжди залежить від переважаючої температури повітря. Чим холодніше повітря, тим менше води воно може поглинути. Це наочно демонструє таблиця нижче для п'яти значень температури.

Вплив температури повітря у приміщення на водопоглинальну здатність

Температура в приміщенні 25 °C 20 °C 15 °C 10 °C 5 °C
Приклад 1:
Відносна вологість повітря, постійна
Відносна вологість повітря 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
Вміст водяної пари у повітрі приміщення 18,4 г/м³ 13,8 г/м³ 10,2 г/м³ 7,5 г/м³ 5,4 г/м³
Приклад 2:
Вміст водяної пари, постійний
Вміст водяної пари у повітрі приміщення 5,4 г/м³ 5,4 г/м³ 5,4 г/м³ 5,4 г/м³ 5,4 г/м³
Відносна вологість повітря 23,5 % 31,3 % 42,1 % 57,5 % 80 %

У прикладі 1 відносна вологість повітря постійно становить 80 %, тоді як відповідний абсолютний вміст води в повітрі суттєво коливається в залежності від температури.

У прикладі 2 кількість води, що міститься в повітрі, завжди однакова, тому відносна вологість поступово збільшується з пониженням температури.

Слід визнати, що це складне питання — і це стає ще складнішим, якщо врахувати той факт, що корозії, розкладанню або утворення цвілі сприяє тільки відносна вологість, а не абсолютний зміст води в повітрі.

Тільки відносність абсолютно суттєва

Таким чином, хоча в прикладі 2 за температури 5 °C та вмісті води 5,4 г/м³ панує небезпечна для утворення цвілі відносна вологість повітря 80 %, яка також викликає корозію металу, за такого ж змісту води при температурі у приміщенні 25 °C відносна вологість повітря могла б становити лише 23,5 %, що означало б, що в приміщенні занадто сухе повітря, яке подразнює дихальні шляхи.

Цвіль та іржа знову не мали б жодних шансів в цьому мікрокліматі, хоча зміст води в повітрі приміщення все ще становить ті самі 5,4 г/м³.

Тому завжди важливо контролювати тільки відносну вологість повітря. Важливо не те, скільки вологи виводиться з повітря, а тільки те, яка відносна вологість повітря переважає!

Розуміння принципу цих фізичних взаємозв'язків має вирішальне значення для реалізації ефективного осушення, яке відповідає саме вашим умовам і потребам.

Вплив відносної вологості повітря на життєдіяльність людини:

Бактерії
Віруси
Цвіль
Кліщі
Інфекція дихальних шляхів
Алергія, астма
Корозія
Діаграма Скофілда-Стерлинга